חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שמירה, הגנה, בטחון בימי היישוב, 1947-1907
  The ?Yishuv??s Security System: Disputes and Conflicts, 1907-1947  
0677-4107-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ חזן מאיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקמתם של גופים ביטחוניים במחצית הראשונה של המאה העשרים היתה תופעה חדשנית בהיסטוריה היהודית, לאחר דורות רבים שבהם היה העם היהודי נטול יכולת התגוננות עצמאית. בסמינר נסקור וננתח את הגופים הללו, ובהם בר גיורא, השומר, הגדודים העבריים, ההגנה, אצ"ל ולח"י. בסמינר יידונו פולמוס ההתנדבות, הפילוג ב"הגנה", פרשת "פטריה", הגיוס לפלמ"ח או לבריגדה, "הפורשים" ופיצוץ מלון המלך דוד. בעזרת עיון בתעודות ראשוניות נבחן את הזיקה בין המערכת הפוליטית-האזרחית היישובית לבין התמורות הארגוניות והאישיות בגופים הביטחוניים, לנוכח המציאות המשתנה.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, הצגת מאמר בכיתה, עבודה קצרה, וכן הגשת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.
Course description

The “Yishuv”’s Security System: Disputes and Conflicts, 1907-1947
Establishment of security bodies in the first half of the twentieth century was an innovative phenomenon in Jewish history, after centuries in which Jewish people had no independent defense capability. The seminar will review and analyze these bodies, including the Bar Giora, “HaShomer”, the Jewish Legion, the “Haganah”, “Ezel” and “Lehi”. We will discuss the split in the “Haganah”, the “Patria” affair, recruitment to the “Palmach” or the Jewish Brigade, and the King David Hotel’s explosion.
Course duties: Participation, reading the syllabus, presenting a paper, small work, and another small work or seminar work.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת