חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יהודי מזרח אירופה בעת החדשה: פולמוסים היסטוריוגרפיים בדור האחרון
  East European Jewry: Recent Historiographical Debates  
0677-4105-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר אורי סקוט
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
עם נפילת חומת ברלין בנובמבר 1989, מזרח אירופה נפתחה מחדש לחוקרים היושבים בישראל, אמריקה ובמרכזים אחרים. כיצד השינוי הגאו-פוליטי השפיע על תחום המחקר של יהדות מזרח אירופה? האם הגישה החדשה לארכיונים במזרח אירופה שינתה את פני התחום ואת ההיסטוריה עצמה? איזו השפעה הייתה למפגש המחודש בין חוקרים באמריקה ובישראל ובין עמיתיהם החיים בפולין, ברוסיה ובארצות הבלטיות? שאלות אלו ואחרות יידונו דרך קריאת מאמרים ודיונים בנושאים המרכזים בחקר יהדות מזרח אירופה כגון: התנועה החסידית, ההשתלבות החברתית, תהליכי העיור, הפוליטיקה היהודית, ההגירה ההמונית, התרבות היהודית המודרנית, תקופת השואה, העידן הקומוניסטי וכן בשנים האחרונות.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), רפרט בעל-פה, עבודת סוף הקורס.

Course description
East European Jewry: Recent Historiographical Debates
With the fall of the Berlin Wall in November, 1989, Easter Europe suddenly became easily accessible to scholars based in Israel, America and other locations. How have these larger geo-political shifts affected the study of East European Jewry? Has the renewed access to archives in Eastern Europe, indeed, changed the very study and nature of Jewish history in the region? What about the renewed, and continuous, encounter between scholars in America and Israel and their colleagues based in Poland, Russia and the Baltic states? These and related questions will be raised and discussed through readings on central topics in the field such as: the history of Hasidism, acculturation, urbanization, modern politics, secular Jewish culture, the Holocaust, the Communist era and contemporary times.
Requirements: Active participation (including regular attendance), presentation, final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת