חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מקצועו של ההיסטוריון
  The Historian's Craft  
0677-4100-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1800203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ כהן גרמי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס ישמש כמבוא ללימודי התואר השני בכל תחומי ההיסטוריה של עם ישראל, ויתמקד בשלושה נושאים עיקריים:
• ציוני דרך בתולדות ההיסטוריוגרפיה היהודית; המשגת המקצוע בדורות האחרונים; ההיסטוריה היהודית וההיסטוריון הפוסט-מודרני.
• התמצאות ביבליוגרפית: כתבי עת וספרי עזר בסיסיים, דרכים לביצוע חיפושים ביבליוגראפיים, ספריות חשובות בארץ ובחו"ל, מאגרי מידע, כלים אינטרנטיים.
• אסטרטגיות לתכנון עבודות סמינריוניות והצעות מחקר: יסודות לחשיבה מתודולוגית תקינה, גיבוש תכניות מחקר ויישומן, הכוונת תלמידים למנחים אפשריים.
המטלה הסופית: עבודת רפרט שתהווה טיוטה ראשונה של הצעת מחקר לעבודת גמר (לתואר השני). 
הנוכחות בקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר).
Course description
THE HISTORIAN'S CRAFT
An introduction to graduate-level study in Jewish history, required of beginning M.A. students, with 3 primary emphases: (1) milestones in the history of Jewish historiography; conceptions of the field in recent decades; Jewish history and the post-modern historian; (2) bibliographical competence: journals and reference tools; guidance in the execution of a comprehensive literature search; the use of research libraries, databases, and internet research tools; (3)
strategies for conceptualizing research programs; guidance in planning seminar papers and master’s theses; interacting with the Department of Jewish History and its faculty.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת