חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בעלות הברית והשואה
  The Allies and the Holocaust  
0677-4081-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1600202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר זיסינויין יואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בתגובות בעלות הברית לשואה, באמצעות בדיקה וניתוח של מקורות ראשונים ומשניים. נלמד את ההיסטוריוגרפיה של הנושא מהמחקרים הראשונים בשנות ה-60 והלאה, וננתח תעודות הקשורות לנושאים המרכזיים. 
בין הנושאים שיידונו בסמינר: אירופה וארצות-הברית בין שתי המלחמות; מדיניות הגירה וכלפי פליטים; יחס לגרמניה הנאצית בשנות השלושים; מלחמת העולם השנייה; תגובות של יהודים במדינות בעלות הברית לפני המלחמה ובמהלכה; קבלת מידע על רדיפות ורצח היהודים; שאלת הפצצת אושוויץ, ועוד. 
 •   הסמינר ניתן במסגרת שיתוף פעולה אקדמי עם המכון הבין-לאומי לחקר השואה של יד ושם
  דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה (תיכלל בחישוב הציון לעבודה בעל פה)

   

  הנוכחות בסמינר היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
  המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
 •  

  Course description
  The Allies and the Holocaust
   The seminar will address the Allies' responses to the Holocaust. Seminar sessions will be based on the analysis of primary sources and relevant studies. In addition, the participants will study the historiography of the field.  
   The course focuses on several key topics, among them: Responses to Nazi Anti-Semitic persecutions in the 1930s, American and British immigration policies and attitudes towards refugees 1930s, information and knowledge of the Final Solution in real time, the Auschwitz Bombing controversy, etc.  

  להצהרת הנגישות


  אוניברסיטת ת