חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה)
  Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)  
0677-4064-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1600202 קרטר-תפוצותסמינר פרופ גולדין שמחה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נושא הסמינר הוא היחסים החברתיים שבין נשים וגברים החיים בקהילה היהודית (גרמניה, צפון-צרפת ואנגליה) בימי הביניים, מתחילת המאה ה- 11, כשעומדים לרשותינו מקורות מספיק טובים למחקר ועד לגירוש של יהודי ארצות אלה (סוף המאה ה- 13 ואמצע המאה ה- 14). המחקר יתבסס על כול סוגי המקורות העומדים לרשותינו (ספרות הלכתית, פרשנות למקרא, כרוניקות, ספרות השו"ת, פיוטים), ויעסוק בסוגיות המחקר ובמתודולוגיות של מחקר ההיסטוריה החברתי ומחקר הגנדר.
הנוכחות בסמינר היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט
.
Course description

Jewish Women and Jewish Society (Medieval Europe)
The subject of this course is the relationship between men and women within the Jewish society that lived among the Christian population for a period of some three hundred and fifty years. The study concentrates on Germany, northern France and England from the middle of the 10th century – from the time when we have enough Hebrew sources to enable us to undertake a social analysis of the Jewish communities – until the middle of the second half of the 14th century, by which time the Christian population had had enough of the Jewish communities living among it and expelled them from almost all of the places in which they were living.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת