חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מלחמת עשרים וחמש השנים, 1973-1948
  The Twenty Five Years War, 1948-1973  
0677-3088-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ גולני מרדכי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הפרספקטיבה ההיסטורית הקצרה של ישראל מאפשרת לנו מבט אחר על העשורים הראשונים של מדינת ישראל. המבט הזה נותן גם תובנות חדשות. במובנים רבים הייתה מלחמה אחת בין ישראל לבין שכנותיה משנת 1948 עד 1973. נבחן את הטענה הזו על רקע ההיסטוריוגרפיה הקיימת בתחום והזיכרון הקולקטיבי המרכזי בישראל.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.
Course description
The Twenty Five Years War, 1948-1973 
The brief historical perspective of Israel, enables us a different perspective on the early decades of the State of Israel. This perspective gives new insights, too. In many ways it was one long war between Israel and its neighbors from 1948 until 1973. We'll examine this claim against the existing historiography and the main collective memory in Israel.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת