חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פוליטיקה יהודית מודרנית: ליברליזם, סוציאליזם, ציונות
  Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism  
0677-3076-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1800211 רוזנברגסמינר ד"ר אורי סקוט
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
האם ליהודים יש היסטוריה פוליטית? אם כן, כיצד היסטוריה זו התפתחה במהלך העת החדשה ומה הקשר בינה לבין התפתחויות פוליטיות בקרב לא-יהודים? כמו כן, איך ההיסטוריה הפוליטית השפיעה על התפתחותה של התנועה הציונית ומדינת ישראל? שאלות אלו ואחרות יידונו במהלך הקורס דרך דיונים על קשר בין יהודים ובין שלושת הזרמים הפוליטיים המרכזיים בעת החדשה: ליברליזם, סוציאליזם ולאומיות. דרך הדיונים הללו, ננסה לעמוד על טיבה של "הפוליטיקה היהודית המודרנית". נעיין באירועים ההיסטוריים הבולטים במהלך העת החדשה וביניהם: מהפכות 1848, 1905 ו-1917 וכן אירועים במזרח אירופה בשנים 1948 ו-1968. בקורס נעסוק גם בדמויות מרכזיות כגון: מרקס ופינסקר, דובנוב וטרוצקי הרצל וארנדט. יושם דגש על קריאת טקסטים, חשיבה אנליטית וכתיבת תרגילים.
חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), רפרט בעל-פה, עבודה אישית.

Course description

Modern Jewish Politics: Liberalism, Socialism, Zionism

 

Do Jews have a political history? If so, what is the political history of “the Jews” over the course of the modern era? And, how did this political history influence the development of the Zionist movement and the state of Israel? These and other questions will be discussed over the course of a semester of discussions regarding the role of Jews in the three central  political ideologies of the modern era: liberalism, socialism and nationalism.  Through these discussions, we will attempt to gain a deeper understanding of “Modern Jewish Politics.” In addition to key events like the Revolutions of 1848, 1905 and 1917 and the events of 1948 and 1968 (in Eastern Europe), the seminar will also look at the cases of key individuals including, Marx and Pinsker, Trotsky and Dubnow, Herzl and Arendt.  Emphasis will be placed on critical readings, analytical thinking and academic writing.

 

 

Requirements: Active participation (including regular attendance), brief presentation, individual paper.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת