חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אירועי מפתח בישראל הצעירה: היסטוריה וזיכרון
  Key Events in Israeli History: Between History and Memory  
0677-3057-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ רוזין אורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס נעקוב אחר כמה מן האירועים הבולטים שעוררו עניין רב בחברה הישראלית בעשורים הראשונים. נציין במיוחד אירועים שהציתו מחלוקות ציבוריות ופוליטיות ונדון בהכרעות שעיצבו את משטר המדינה, את מעמדם של אזרחיה וזכויותיהם ואת זהותם הקולקטיבית. אירועים אלה נחרתו בזיכרון הקולקטיבי ומציינים אבני דרך בסיפורה של החברה הישראלית.
בין האירועים שיידונו בקורס: מלחמת העצמאות ובעיית הפליטים הפלסטינים, המאבק על החוקה, קליטת העלייה, המאבק על חרות הביטוי ובג"צ 'קול העם', פרשת קיביה, משפט קסטנר, פרשת לבון ומשפט אייכמן.
הנוכחות חובה ב-80% מהמפגשים
נדרשת השתתפות פעילה וכן רפראט בכתה
לסיום הקורס נדרשת עבודה סמינריונית, או עבודת סיכום בתאום עם המרצה.
Course description
Key events in Israeli history: between history and memory
The course explores the values and cultures of Israel in a historical and cultural perspective that extends from the establishment of the state to the 1960s. Through interdisciplinary lenses, the course examines key events that made a significant memorable impact on the history of Israel, on the development of Israeli society and on Israeli Culture. The course sheds light on certain historical crossroads not only aiming to characterize certain aspects in Israeli politics and culture but mainly aiming to offer some insight to the nature of critical decisions in history. It also aims at following the development, evolution, expression, reflection and production of Israeli collective memory, and its leading culture agents.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת