חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה
  Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: an Introduction and Major Trends  
0677-2111-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1600002 רוזנברגתרגיל ד"ר גרבר נח
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס להציג ראשי פרקים לקיום היהודי בארצות האסלאם בעידן שראשיתו בגירוש ספרד ואחריתו בהקמת מדינת ישראל. בחלק הראשון של הקורס נמפה את תפוצתה של פזורה ספרדית מזרחית במגרב, במשרק ובארצות הליבה של האימפריה העות'מאנית. באמצעות מגוון של משתנים כגון לשון (מדוברת וכתובה), ליטורגיה, מנהג ודפוס, נבחין בין פזורה זו לבין יהודים 'מקומיים' שאכלסו את המרחבים הללו. על דרך ההשוואה ניחשף ליהודי תימן, ליהודי בבל (לימים עיראק) ולתפוצות ישראל במרחב האיראני; נכיר יהודים שדברו ארמית במאות האחרונות ונפתח אשנב לקהילות לא-אשכנזיות באימפריה הרוסית.
בחלק השני של הקורס נעקוב אחר גלים שונים ומצטלבים של רפורמיזם פנימי, קולוניאליזם והתמערבות אשר שטפו חלק מן הקהילות הללו במאות 20-19. נכיר רשתות סחר ותפוצות טרנס-לאומיות שצמחו מתוך אחדות מקהילות ישראל במזרח. נדגים ערוצים שונים של מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ונכיר סוכנים מגוונים של חילון מאלג'יר ועד בגדאד. נעמוד על מורכבות זיקתם של יהודי ארצות האסלאם לארץ-ישראל במאות האחרונות. בד בבד ניתן את דעתנו לסדר היום הקולוניאלי, כמו גם לסדר היום הלאומי, אשר יחד יצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם המוסלמית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה

Course description
Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: An Introduction and Major Trends
The purpose of this survey course is to acquaint undergraduate students with the Jewish experience in Muslim lands during early modern times and the modern period. We will commence with the Spanish expulsion and conclude with the founding of the state of Israel. Our goal is to cover the diversity of Jewish life in the Orient; North Africa, the Balkans, the Ottoman heartland, the Middle East, Kurdistan, Persia and, time permitting, the Crimea and Caucasus regions as well. During the second part of the course we will examine how modernizing trends, born in the intertwining ages of colonialism and nationalism, engulfed many of these rather traditional Jewish communities. We will be especially attuned to forms and long term consequences of internal ferment. Finally we will consider the historical process that eventually terminated over a millennium of Jewish life in the political and cultural realms of Islam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת