חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קידוש השם בחברה היהודית בימי הביניים
  Martyrdom in Medieval Jewish Society  
0677-2110-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600202 קרטר-תפוצותתרגיל פרופ גולדין שמחה
סמ'  ב'1400-1600106 רוזנברגתרגיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במסגרת הקורס תבחן ההתנהגות היהודית הנקראת "מוות על קידוש השם" למאפייניה בתקופות השונות. תבחן הנורמה על פי שלל מרכיביה, הקשר בין התנהגות נוצרית של מרטירים והשוני בין שתי החברות, יחס ההלכה לתופעה, העברת המסרים בתוך החברה היהודית לשם עיצוב התנהגות זו וכן עיצוב הזיכרון הקיבוצי על מנת לשמר את זכר המתים ואת אופן מותם. במסגרת ההקורס יבדקו סוגים רבים של מקורות העוסקים בתופעה למן חומרים מדרשיים פרשניים, כתיבה היסטורית, פרוזה פיוט ותפילה ועד חומר הילכתי.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
במהלך הקורס יינתנו מטלות.
המטלה הסופית: עבודה מסכמת.
Course description
Martyrdom in Medieval Jewish Society
This course will examine the Jewish practice of “Mavet al Kiddush HaShem” (martyrdom in sanctification of God’s name), identifying and analyzing its characteristics during different historical periods. This custom will be considered from a multitude of perspectives: the connection between the Christian practice of martyrdom and the similarities and differences between the two societies; the attitude of the Halacha to the phenomenon; the transmission of meaning and morals within the Jewish society as a means of shaping this behavior; and the creation of a collective memory in order to commemorate those who died, and the manner of their deaths. In the framework of the course, we will study numerous types of sources dealing with the phenomenon, from Midrashic commentaries to historical writings, from prose, poetry and prayers to Halachic materials.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת