חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה
  Israel:The Early Years: History and Historiography  
0677-2099-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1800203 קרטר-תפוצותתרגיל פרופ רוזין אורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס נדון בסוגיות מרכזיות שהעסיקו את בני הזמן באמצעות קריאה משותפת של מקורות המתעדים את ימיה הראשונים של המדינה. נבחן תעודות היסטוריות שבהם קובעי מדיניות דנים בבעיות הביטחון ומדיניות החוץ, נעסוק במחלוקות פוליטיות וגם נבחן את שלל בעיות היומיום של אזרחים מן השורה באותה התקופה. מטרת הקורס היא להכיר מקרוב את עבודת ההיסטוריון, תוך התנסות באיתור מקורות ארכיוניים, בקריאה וניתוח של טקסטים ראשוניים ושל מחקרים אקדמיים בעלי אופי מגוון.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
הציון בקורס יקבע על בסיס השתתפות פעילה, הגשת תרגיל במהלך הסמסטר ועבודה מסכמת

Course description
Israel: the Early Years History and Historiography
The course explores some of the major problems Israel and its inhabitants were facing during the early days of statehood. The purpose of the course is to introduce the backstage craft of historical research: from searching for archival materials and the careful evaluation of preliminary sources to the comparative reading of historical accounts The course will cover a diverse set of issues from policymakers debating over security and foreign policy matters to ordinary citizens struggling to find solutions to their personal problems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת