חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה
  Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity  
0677-1272-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200306 גילמןשיעור ד"ר מוניקנדם יפעת חיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
האם היהודים הרגו את ישו? כיצד תראה תחיית המתים? האם העולם נברא יש מאין? מי הוא אביו של ישו והאם אמו בתולה? מה מעמדה של הברית הישנה והאם צריך לקיים מצוות? שאלות אלה ואחרות עמדו במוקד פולמוסים חריפים בין יהודים, נוצרים, הלניסטים ורומים במאות הראשונות לספירה. בשיעור זה נסקור את הפולמוסים העיקריים, את אופני הטיעון ואת התגובות השונות, כפי שהם משתקפים במקורות חז"ל, בספרות יהודית הלניסטית ובספרות נוצרית, ודרכם נלמד על היחסים בין הקהילות השונות במאות אלה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה

Course description
Who killed Jesus? The Jewish-Christian Polemic in Late Antiquity
Did the Jews kill Jesus? What is the resurrection going to look like? Was the world created ex nihilo? Who is Jesus’ father and is his mother really a virgin? What is the status of the Old Testament and should one observe the commandments? These questions and others stood in the heart of vehement polemics between Jews, Christians, Hellenes and Romans in the first centuries of the Common Era. In this course we will survey the main polemics, the means of argumentation and the various responses as they appear in rabbinic, Jewish Hellenistic and Christian literature, and through them we will study the interaction between the various communities of this era.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת