חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפה וזהות: עברית, לדינו ויידיש בעיתונות היהודית
  Language and Identity: Hebrew, Ladino and Yiddish in the Jewish Press  
0677-1270-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400209 רוזנברגשיעור ד"ר יונה רונה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס בוחן את צמיחתה של העיתונות בשפות יהודיות מאמצע המאה התשע עשרה ועד מלחמת העולם הראשונה באימפריה הצארית ובאימפריה העות'מנית, על רקע שאלת הזהות היהודית המודרנית.
העיתונות היהודית נוצרה כחלק מתהליכי המודרניזציה החל מאמצע המאה ה-19, וסימנה התרקמות של תפיסות חדשות של זהות יהודית. תהליכי תיעוש, חילון, התפשטות הקריאה והכתיבה, שינויי קצב החיים וניצני דמוקרטיה סייעו לצמיחתה של עיתונות יהודית תוססת. באימפריה הרוסית ובאימפריה העות'מנית, בהן חיו מרבית יהודי תבל וששרר חופש ביטוי חלקי, צמחה עיתונות בשלוש שפות יהודיות: עברית, לדינו ויידיש. זאת לצד הופעתה של עיתונות יהודית בשפות לא יהודיות (צרפתית, גרמנית, אנגלית, רוסית, ערבית ועוד).
הקורס יתאר את יצירתו של מרחב ציבורי חדש שבו עוצבה דעת קהל יהודית מודרנית במזרח אירופה, המזרח התיכון וארץ ישראל עד במלחמת העולם הראשונה, אז התפרקו האימפריות הרב לאומיות ומדינות לאום חדשות קמו תחתן. הוא יסקור את תפקיד העיתונות היהודית ככלי להפצת רעיונות הקידמה, בזיקה להתפתחות המסחר והכלכלה תוך הישענות על שיטות שיווק חדשות. נבחן את השינויים עם התפשטות העיתונות משכבות משכילים צרות לציבור הרחב ואת ניצני תקשורת ההמונים על רקע תהליכי ליברליזציה ומהפכות הנפל הדמוקרטיות בשתי האימפריות (1905, ו-1908). נדון בשאלות של צנזורה ושפה. וננתח דילמות של זהות יהודית עם התגברות החילון במתח שבין השתלבות מול היבדלות יהודית במרחב המודרני המתפתח ומול מגמות גוברות של התמערבות. במהלך הקורס יתנסו התלמידים במחקר אישי בעזרת האתר "עיתונות יהודית היסטורית", וירכשו כלים לכתיבת עבודות אקדמיות.
מטלה: נוכחות חובה בשיעורים, והגשת עבודה קצרה שתתבסס על איתור מספר כתבות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" או בספריה, וניתוח שלהן בליווי ספרות משנית מתאימה.

Course description
Language and Identity: Hebrew, Ladino and Yiddish in the Jewish Press in the Russian and Ottoman Empires
This course examines the emergence on Jewish press in Jewish languages since the mid-19th century until World War I, in multinational empires, where most Jews lived. It shows how the creation of modern Jewish identities were intertwined with the question of language, and the different attempts to shape them, ranging between integration and separation. The course explores the impact of modernization, nationalism, the first experience of democracy, freedom of the press and censorship, and the rise of mass communication in the Russian Empire, the Ottoman Empire and Palestine.
Students will acquire academic research and writing skills by using the Historical Jewish Press website. 
Requirements: Participation in class and a short final paper based on contemporary periodicals.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת