חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ציונות ואימפריה, 1956-1897
  The Zionist Movement and the Imperial Reality, 1897-1956  
0677-1269-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'0800-1000282 גילמןשיעור פרופ גולני מרדכי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התנועה הציונות נולדה אל תוך מציאות אימפריאלית. מהמציאות הזו נהרתה מדינת ישראל. אי אפשר להבין את תולדותיהן של שתי אלה, בלי להבין את מערכת היחסית המורכבת שלהן עם האימפריות בנות הזמן. במיוחד עם האימפריה הבריטית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה.

Course description
The Zionist Movement and the Imperial Reality, 1897-1956
The Zionist movement was born into an imperial reality. This state of reality made the State Israel. You can't understand these two histories, without understanding their complex relationships with the Empires of the time. Especially the British Empire.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת