חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חיי יום יום בגטו ורשה
  Warsaw Ghetto ? Daily Life  
0677-1259-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במהלך השיעור נסקור את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך שנות קיומו של גטו ורשה, הגטו הגדול ביותר שהוקדם על ידי גרמניה הנאצית בתקופת השואה. על בסיס מגוון מקורות נחשוף היבטים נבחרים בחיי הציבור והפרט מימי הקמת הגטו ועד לחיסולו במסגרת מרד גטו ורשה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום

Course description
Warsaw Ghetto – Daily Life
In this course, we will refer to the major events that occurred in Warsaw Ghetto – the largest ghetto established by Nazi German in occupied Europe. By analyzing a variety of sources we will expose selected aspects of the public and individual life as were shaped since the establishment of the ghetto and until its liquidation as part of the Warsaw ghetto uprising.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת