חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה?
  Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own?  
0677-1256-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-1800282 גילמןשיעור ד"ר אורי סקוט
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
האם לאנטישמיות יש היסטוריה משלה? אם כן, כיצד ניתן לחקור, לנתח ולהבין ביטויים ומקרים של שנאת יהודים לאורך הדורות? האם מתחים בעת העתיקה וביטויים בימינו הם חלק מאותה התופעה או האם מדובר בתופעות היסטוריות נפרדות? ומה לגבי הטענה שאנטישמיות היא שנאה ייחודית ונצחית שליוותה והשפיעה על היהודים לאורך הדורות? ולבסוף, מדוע חוקרים, הוגי דעות ופוליטיקאים לא מצליחים להגיע להסכמה על טיבה, תוכנה וההיסטוריה של האנטישמיות? שאלות אלו ורבות אחרות תעלנה דרך ההרצאות, קריאת המאמרים וניתוח של טקסטים.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות קבועה), הגשת תרגילים, עבודת בית.
Course description
Antisemitism: Can Hate Have a History of Its Own? 
Can antisemitism have a history of its own? How are we to research, analyze and understand expressions of hate and violence against Jews throughout history? Are actions in the ancient world really part of the same phenomena as those that take place in contemporary times? Or are these developments better analyzed and understood as reflections of specific times and places? Is antisemitism, indeed, a unique, perhaps eternal form of hate that has accompanied and influenced “the Jews” for centuries? And why are scholars, intellectuals and politicians unable to come to an agreement about the nature, content and history of antisemitism? These and many other questions will be probed and debated through readings of scholarly literature and sources as well as lectures and discussions.
Requirements: Active participation (including regular attendance), reading assignments, take-home work.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת