חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דוד בן גוריון: המנהיג והעם
  David Ben-Gurion: The Leader and the People  
0677-1250-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600001 ביה"ס לשפותשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דוד בן-גוריון היה הדמות הפוליטית החשובה ביותר ביישוב היהודי ובמדינת ישראל. הקורס יעסוק בקריירה הפוליטית שלו, בהשקפותיו בסוגיות מדיניות וביטחוניות, ביריבויות שלו עם אישים שונים, במאבקיו על עיצובה של הממלכתיות הישראלית ובדפוסי מנהיגותו.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, בחינה.
Course description
David Ben-Gurion: The Leader and the People
David Ben-Gurion was the most important political figure in the history of the Jewish Yishuv and the State of Israel. The course will deal with his political career, his views concerning political and security issues, his conflicts with various leaders, his controversies on the construction of Israeli statehood (mamlakhtiyut) and his leadership patterns.
Course duties: Participation, reading the syllabus, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת