חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש
  Conflicts and Crossroads in 20th-21st Israeli Haredi Cultures  
0677-1245-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר כהנא מעוז
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נבקש להשתמש במפגש המתוח בין יהדות חרדית והלכתית לבין המרחב הישראלי כדי לבחון את תהליכי ההתאמה וההתבדלות שעומדים במרכז העיצוב המחודש של התרבות ההלכתית-מסורתית אל תוך ההקשר הישראלי במאות העשרים והעשרים ואחת. לשם כך נבקש לעקוב אחרי תפיסות יסוד דוגמת: חיים ומוות, ארגון המרחב, קודש וחול, מרחב וזמן, אידאל האושר, תפיסת הכח והשימוש בכח צבאי, הנצחת השואה ועוד.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה.

Course description
Between Israeliness and Ulra-Orthodoxy: Conflicts and Crossroads in 20th-21st Israeli Haredi Cultures
This course will explore how the traditional halachic Jewish culture has been restructured into the Israeli context of the 20th-21st centuries. To this end we will investigate some of the issues which lie at the heart of this restructuring, such as the organization of space and time, the ideal of pleasure, notions of power and the use of military might, the memory of the Holocaust, and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת