חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה
  Israel's Foreign Policy Against the Background of the Cold War  
0677-1228-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400102 רוזנברגשיעור ד"ר שטאובר רוני
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס, לבחון את התפתחות מדיניות החוץ של ישראל בשנות ה-50 ובמחצית הראשונה של שנות ה-60. נתמקד בבעיות המרכזיות שבפניהן נצבו מעצבי מדיניות החוץ של ישראל וננתח את הפתרונות השונים שנבחרו. בשנים אלה, הלך והחריף העימות הבין גושי בין מזרח למערב, בעיקר בין ארצות הברית לברית המועצות. שאלת עמדתה של ישראל במאבק זה, מההכרזה על מדיניות של אי-הזדהות ועד למעבר להזדהות ברורה עם הגוש המערבי, העסיקה מאוד את מדיניות החוץ של ישראל והיא תידון בהרחבה בקורס. נבחן את היחסים המורכבים שניהלה ישראל עם ברית המועצות ואת השינויים שחלו ביחסים עם ארצות הברית, מחשדנות ועימותים חוזרים ונשנים בשנות ה-50, לראשיתו של שיתוף פעולה אסטרטגי בשנות ה-60. במקביל נבחן את התפתחות היחסים עם מדינות אירופה בעיקר בריטניה, צרפת וגרמניה. סוגיות נוספות שידונו בקורס הם המגעים להסדר עם מדינות ערב וכישלונם, הויכוח בין בן-גוריון לשרת על הזיקה בין מדינות החוץ למדיניות הביטחון, יחסה של ישראל לבעיית הפליטים הפלסטינים, הברית האסטרטגית שרקמה ישראל עם תורכיה ואירן,יחסיה של ישראל עם העולם השלישי, הקשרים עם מדינות אפריקה ועוד.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
מטלה סופית: בחינת בית.

Course description

Israel’s Foreign Policy Against the Background of the Cold War

 

This course examines main trends and dilemmas in Israel’s foreign policy in the 1950s and in the first half  of the 1960s. Lectures will focus on major problems faced by Israel’s policy makers and will analyze the decisions taken to deal with these issues. This period saw an intensification in the confrontation between East and West, especially between the United States and the Soviet Union. The question of Israel's position in the Cold War, from  a nonaligned policy  to solidarity with the Western bloc, raised difficult questions that will be discussed comprehensively in the course.  We will examine the complex relationship between Israel and the Soviet Union and the changes in relations with the United States, from suspicion and repeated confrontations in the 1950s, to the the beginning of strategic cooperation in the 1960s. In addition, relations with European countries, primarily Britain, France and Germany, will be discussed. The following issues, among others, will be explored as well: negotiations with Arab states and their failure, the confrontation between Ben-Gurion and Sharett regarding Israel’s security and foreign policies, the Palestinian refugee problem, the strategic alliance with Turkey and Iran, and Israel's relations with the Third World and with African countries.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת