חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד
  The Holocaust  
0677-1151-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400106 רוזנברגשיעור ות פרופ דרייפוס חוה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במהלך הקורס נסקור ונבחן את האירועים המרכזיים שהתרחשו במהלך השואה. בין הנושאים בהם נעסוק: אנטישמיות ואידיאולוגיה נאצית; יהודי גרמניה בשנות השלושים; המדיניות האנטי יהודית בארצות הכיבוש השונות; החברה היהודית לנוכח בידודה בגטאות מזרח אירופה; גורל היהודים במערב אירופה, בבלקן ובצפון אפריקה; הישוב היהודי בארץ ישראל ויהודי ארצות הברית לנוכח השואה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודת סיכום

Course description

The Holocaust

 

During the course we will review and examine the major events that occurred during the Holocaust. Among the issues which we will deal with: anti-Semitism and Nazi ideology; Jews in Germany in the thirties; Anti-Jewish policies in different occupation zones; The Eastern European Jewish society and its isolation in ghettos; The fate of the Jews in Western Europe, the Balkans and North Africa; the Jewish community in Israel (The Yishuv) and the Jews of the United States in light of the Holocaust.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת