חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המאבק להקמת מדינת ישראל 1947-1939
  The Struggle to Establish the State of Israel 1939-1947  
0677-1148-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1200001 רוזנברגשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
האירועים בארץ ישראל במהלך העשור שבמהלכו התחוללו מלחמת העולם השנייה והמאבק להקמת מדינת ישראל, יעמדו במרכזו של שיעור זה. במסגרתו תיבחן השאלה כיצד הצליחו היישוב היהודי והתנועה הציונית להיחלץ ממדיניות הספר הלבן של מאי 1939 וליצור מציאות פוליטית שהובילה לקבלת החלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947. הנושאים שיידונו, בין היתר: הקמת הפלמ"ח, תכנית בילטמור, המצב הכלכלי בארץ ישראל, ה"מרד" של האצ"ל, הסזון, תנועת המרי העברי.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, בחינה.
Course description

The Struggle to Establish the State of Israel, 1939-1947

 

The events in Palestine during the decade in which WWII and the state of Israel establishing struggle happened, will be the focus of this course. We will examine the question how the Jewish Yishuv and the Zionist movement managed to extricate from the May 1939 White Paper policy and create political reality that leads to the acceptance of the division decision of November 1947 in the UN. The issues will deal with, among others, are: the Palmach establishment, Biltmore plan, Palestine economic status, Etzel “rebellion”, the Sezon and the United Resistance Movement.

 

Course duties: Participation, reading the syllabus, exam.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת