חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיצובה של לאומיות יהודית - ממרד החשמונאים לחתימת המשנה
  Formation of Jewish Nationality: From Hasmonean Revolt  
0677-1140-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400202 קרטר-תפוצותשיעור ד"ר שחר יובל
סמ'  ב'1200-1400203 קרטר-תפוצותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מרד החשמונאים היה תגובה יוצאת דופן לאתגר יוצא דופן: גזירות אנטיוכוס אפיפנס הציבו בפני היהודים ברירה חדה- להתקיים כעם בעל זהות ייחודית או לוותר על הקיום הלאומי. הבחירה במאבק על הקיום לוותה בחידוד קווי הזהות, המפרידים בין יהודי למי שאינו יהודי. הצלחת המרד והקמת המדינה החשמונאית בהמשך 'מספרים' את סיפור עיצובה של תעודת הזהות המחודשת, המתפתחת והמשתנה. הכיבוש הרומי והמרידות כנגדו חידדו מחדש חלק מן הקווים המקוריים של ראשית תקופת החשמונאים. חורבן הבית וירושלים חייבו התמודדות עם מצב חדש לחלוטין: חיים לאומיים יהודיים בלא ירושלים ומקדש. חתימת המשנה העמידה 'תעודת זהות' לאומית קולקטיבית, היונקת מתקופת הבית השני אך מותאמת למציאות החדשה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: בחינה
Course description
Formation of Jewish nationality: From Hasmonean revolt up to the redaction of the Mishnah
The Hasmonean Revolt was an extraordinary reaction to unique challenge: the decrees of Antiochus Epiphanes faced the Jews with sharp alternative- either to struggle for their identity or to give up national existence. Most of the Jews prefer the struggle for their identity and thus deepened the distinction between Jew and non-Jew. The success of the revolt and the foundation of the independent Hasmonean state later on tell the story of the new 'Identity Card', its formation and development. The Roman conquest and the anti-Roman rebellions sharpened some of the original earlier Hasmonean lines. The destruction of both the Temple and Jerusalem faced the Jews with completely new situation: national Jewish life without Jerusalem and the Temple. The formation of the Mishnah and its redaction established collective national 'Identity Card', which based upon the Second Temple period but adapted and updated to the new reality.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת