חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925
  The Struggle on Hegemony in the Yishuv and Zionist Movement, 1925-1952  
0677-1131-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200202 קרטר-תפוצותשיעור ות פרופ חזן מאיר
סמ'  ב'1000-1200202 קרטר-תפוצותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהתמודדות בין שני הזרמים הרעיוניים והמחנות הפוליטיים המרכזיים בציונות, ביישוב ובראשית ימי המדינה – תנועת העבודה והתנועה הרביזיוניסטית. במרכזו יעמדו התחרות והעימות ביניהן על השגת ההגמוניה בציונות בארץ ובתפוצות. בין הסוגיות שיידונו במהלך הקורס: ההתנדבות לגדוד העברי, המחלוקת על ההישארות בתל-חי, היחס לכוח ולצבאיות בתנועה הלאומית, המטרה המדינית של הציונות, רצח ארלוזורוב, הבלגה או תגובה, שירת התקופה, חלוקת הארץ, הסזון, אלטלנה, הסכם השילומים.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר שבסילבוס, עבודה קצרה ובחינה.
Course description
The Struggle on Hegemony in the “Yishuv” and Zionist Movement, 1925-1952
The course will analyze the struggle between the two main ideological and political camps in the “Yishuv” and early days of the state – the Revisionist movement and the Labor movement. The course’s focus will be the competition and conflict between them to achieve hegemony in the Zionism movement both in Palestine and abroad. Among issues to be discussed during the course will be volunteering for the Jewish Legion, the controversy about staying in Tel-Hai, the attitude toward military force within the national movement, Zionism’s political goals, Arlozoroff’s murder, the period’s poetry, the “Sezon”, the “Altalena” affair, the Reparations Agreement.
Course duties: Participation, reading the syllabus, small work, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת