חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ישראל בעשור השני, 1967-1956
  Israel 1956-1967 : an Introduction  
0677-1119-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600220 גילמןשיעור פרופ רוזין אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס משמש מבוא ראשוני להכרת ההיסטוריה של מדינת ישראל בעשור השני. בקורס יוצגו בעיות היסוד שעמן התמודדו המדינה ואזרחיה בתחומי הביטחון, הפוליטיקה והכלכלה וכן בשאלות של מנהיגות, חברה וזהות קולקטיבית כמו למשל משבר "מיהו יהודי?", אירועי ואדי סאליב ופרשת לבון. מטרת הקורס היא לפתוח בפני המשתתפים צוהר לעולמם של מקבלי ההחלטות מזה ואזרחי המדינה מזה בתקופה פורמטיבית זו.
נוכחות חובה ב-80% מהשיעורים
הציון הסופי ייקבע במבחן רב-ברירה
Course description
Israel 1956-1967: an Introduction
The course explores the main events, the key political figures and the main problems Israel faced during this formative period. We will discuss the challenges faced by Israel’s policy makers in regard to security problems, economic achievements and failures and some key social problems. The course will also address briefly some key events which both reflected and had impact over hegemonic culture and collective identity. The course aims at exposing both the world view of the policy makers and that of ordinary citizens.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת