חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאוגרפיה היסטורית של המזרח הקדום
  Historical Geography of the Ancient Near East  
0671-4303-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400323 גילמןסמינר פרופ כהן יורם
סמ'  ב'1200-1400323 גילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יתמקד בבעיות נבחרות בגיאוגרפיה ההיסטורית של המזרח הקדום. דגש ינתן לצפון מסופוטמיה, סוריה, חוף הלבנון וכנען/א"י בתקופת הברונזה ובתקופת הברזל. הסמינר יטפל במקורות הראשוניים בשפות המקור.

 

Course description

The seminar will deal with select problems of the historical geography of the ancient Near East. Special attention will be given to Northern Mesopotamia, Syria, the Lebanon Coast, and Canaan/the Land of Israeli during the Middle and Late Bronze Age. The seminar will tackle the primary sources in their original tongues.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת