חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פולחן ומנהל בקונטקסט אימפריאלי בדרום הלבנט: אשור, פרס ויוון
  Contextualizing the Southern Levantine Cult and Administration Under Imperial Ru  
0671-4158-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-2000304 גילמןסמינר פרופ טל אורן
ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות הקשורות בפולחן הממלכתי ובפולחן הפרטי ובהקשרו למנהל המקומי (במידת האפשר); כך למשל הרפורמות המקראיות תחת שלטון אשור ומצרים, הקנוניזציה של החומש תחת שלטון פרס ופולחן המלך ומשמעותו תחת שלטון הממלכות הגרקו-מקדוניות. פגאניות ומונותיאיזם יידונו בהקשר ההיסטורי-החברתי ובדומה השרידים החומריים והתרבותיים של הפעילות הפולחנית והמנהלית באותן התקופות. דגש יושם על אדריכלות מבני הפולחן על מרכיביה השונים והממצא שמאפיין אותה. לצד שעורים עיוניים נשקול יציאה לסיורים במקומות ובאתרים שיתרמו ללימוד הנושא.
Course description
The seminar will deal with selected aspects of royal and private cult in the context of the royal administration (where possible). Our topics will concern the biblical reforms be that under the Assyrians, Egyptians and the Achaemenids (canonization of the Pentateuch) and the king-cult under the Greco-Macedonian kingdoms. Paganism and monotheism will be discussed in sociological-historical contexts and so are the material remains and cultural manifestations of cult in the context of the royal administration at the time. Focus will be given on cultic architecture, its derivatives and findings; classes may be supplemented by educational tours to topic-oriented archaeological sites

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת