חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "כי בתחבולות תעשה-לך מלחמה" ? כלי נשק ולחימה בעולם העתיק
  Brothers in Arms ? Weapons and Battle  
0671-4157-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400278 גילמןשיעור ד"ר שטיבל גיא
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג נושא חתך של כלי נשק ולחימה החל בפרהיסטוריה, עבור בתקופת המקרא וכלה בתקופה הקלאסית. במרכזו יעמוד לימוד טיפולוגי של כלי הנשק ומה שעומד מאחוריהם – על הסמליות, הריטואליות והטכנולוגיה. כמו כן נציג את דרכי השימוש בכלי הנשק, היינו שיטות הלחימה לאורך הדורות ושיטות הלימוד המיוחדות לנושא זה של conflict archaeology.

 

Course description

The cross-periods course will present the theme of weapons and battle throughout history – from the prehistory, Biblical periods and the Classical era. A typological study of the weapons and what stands behind them – symbolism, ritual aspects and technology. We will further elaborate on the way weapons used and present fighting techniques, through the viewpoint of conflict archaeology.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת