חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית
  The Book of Kings in Historical and Archaeological Perspectives  
0671-4156-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600319אגילמןסמינר פרופ ליפשיץ עודד
סמ'  א'1600-1800204 גילמןסמינר
פרופ פינקלשטיין ישראל
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

בסמינר זה נדון בספר מלכים, בזמן כתיבתו, ברקע ההיסטורי שלו ובתיאורים ההיסטוריים שיש בו מתוך בחינה ריאלית של המציאות כפי שהיא עולה מהמחקר הארכאולוגי וההיסטורי. נבחן את תיאוריו של ההיסטוריוגרף לאור המציאות ההיסטורית והארכיאולוגית הידועה, תוך התמקדות בכמה פרשות מקראיות הסובבות אתרים מרכזיים (כמו בית אל, שכם, שומרון, ירושלים, מצפה וכו'), אירועים חשובים (כמו חורבן ישראל ויהודה ומסע סנחריב) ועוד. בכל המקרים נבדוק מה היתה המציאות שמאחורי התיאורים ההיסטוריוגרפיים ואילו מטרות רעיוניות, דתיות ופוליטיות שירתו תיאורים אלה.

 

Course description

In this seminar we will focus on the book of Kings, the time it was written, its historical background and the historical descriptions embedded in it, in view of current Historical and Archaeological research. We will focus on several important Biblical episodes, related to important sites (such as Bethel, Shechem, Samaria, Jerusalem and Mizpah) or on main historical events (the destruction of the kingdoms of Israel and Judah, Sennacherib’s campaign, etc.). We will use the archaeological-historical data in order to better understand the reality behind the biblical description, its sources, as well as the historiographer's ideological, theological and political intentions. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת