חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר מחלקתי: היחסים בין האדם לחיה בעולם הקדום: בין בר לבית
  Departmental Seminar:Human-animal interactions in the ancient world: wild and ta  
0671-4155-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800281 גילמןשיעור ד"ר לנגוט דפנה
סמ'  ב'1600-1800281 גילמןשיעור
ד"ר שטיבל גיא
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ההיסטוריה האנושית זרועה בגנים: גנים שמימיים, גנים ארציים, גנים של מלכים ושועי-ארץ, פארקים ציבוריים, גנים מיתולוגיים וגנים מצויירים. הסמינר יוקדש להכרות אינטימית עם ה"גנים הנעולים" של העולם הקדום. הגן, מסתמן כאחד האמצעים ללימוד חברות ומעמדות עליונים; זאת, החל מביטוי לביות הטבע, עבור בהיותו אמצעי להפגנת מעמד, עושר ושלטון, וכלה במקום בו התרחשו דרמות פוליטיות לצד פעילות תרבותית ואומנותית. לצד ההיבטים הסמליים נבחן את האספקטים החומרים שנקשרים בגן. המחקר הארכאולוגי של העשורים האחרונים הגיע לרזולוציה של חשיפת סוגי ומיני הצמחים שנשתלו בגנים; אלה יוצגו יחד עם דיון במתקני המים ומבני השעשועים והפנאי שעיטרו אותם והחיות שאכלסו את הגן.

Course description

Human history is strewn with gardens. Heavenly and earthly gardens, royal gardens and gardens of the aristocracy, mythological gardens and illustrated gardens. The seminar will offer an intimate acquaintance with the "locked gardens" of the ancient world. The garden appears to be a useful viewpoint in the study of societies and elite classes; as an expression for the domestication of nature, a mean of manifesting status, wealth and sovereignty, as well as the location where political dramas, cultural and artistic activities took place. The archaeological study of recent decades provides a close insight into the types and species of the planted flora of those gardens; those will be presented alongside water installations and leisure and entertainment architectural elements that decorated the gardens in addition to the animals that inhabited them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת