חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארכיאולוגיה של החושים
  Archaeology of the Senses  
0671-4151-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1600-1800204 גילמןסמינר פרופ בונימוביץ שלמה
סמ'  ב'1600-1800497 גילמןסמינר
פרופ גרינברג רפאל
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ארכיאולוגים מרבים לעסוק באתרים, במבנים, ובמכלולי הממצא שבתוכם בעיקר בהיבט הויזואלי, ובמצב הצבירה העכשווי שלהם – בשטח, במוזיאון, על שולחנה של החוקרת או בין דפי ספרים. זוהי ארכיאולוגיה שהיא במידה רבה מעוקרת-חושים. ארכיאולוגיה של החושים נועדה להוסיף לארגז הכלים הפרשני התייחסות מלאה יותר למכלול החוויות החושיות של הממצא הארכיאולוגי בהקשרו המקורי: מגע, צליל, טעם וריח, ואף צבע, אור וצל. אלו נתונים מצויים בידינו לשחזור החוויה החושית של תוכו של בית מגורים? כיצד נראו סמטאות עיר עתיקה ומה היו הקולות והריחות ששלטו בה? כיצד החוויה החושית נשלטה בידי נורמות תרבותיות שונות, בהקשרים שונים (בפולחן, בטקסי מעבר, או במטבח)? בסמינר ננסה לברר כיצד ניתן לשחזר סביבות חושיות קדומות בעזרת שיטות מגוונות להדמיית ריחות, צלילים, וחללי הפעילות האנושית בעולם הקדום.  

Course description

Archaeologists often treat sites, structures and assemblages as perceived visually, in their present state – in the field, in museums, on the analyst’s table or on paper. This is, to a considerable extent, a senseless or anaesthetized archaeology. Archaeology of the senses seeks to add to the archaeologist’s interpretive toolkit a more rounded consideration of the range of sensory experiences of archaeological materials in their original contexts: their feel, sound, taste, smell, as well as color and the play of light and shadow. What evidence do we have to reconstruct the sensory experience of house interiors? What did ancient alleyways look like and what were the sounds and smells associated with them? How was sensory experience controlled by cultural norms, in different contexts (such as rituals, ceremonies, or in the kitchen)? In this seminar we will investigate how ancient sensory environments might be reconstructed, using a variety of means to reconstruct smells, sounds, and spatial settings of human activity.    

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת