חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שינויי אקלים וההיסטוריה האנושית: מבט ממזרח הים התיכון
  Climate Changes and Human History: a View From the Eastern Mediterranean  
0671-4150-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200204 גילמןסמינר ד"ר גדות יובל
סמ'  א'1000-1200204 גילמןסמינר
ד"ר לנגוט דפנה
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסמינר היא לבחון בגישה אינטרדיסציפלינרית את מידת ואופן ההשפעה של שינויים אקלימיים על ההיסטוריה האנושית. במוקד יעמוד המרחב של המזרח הקרוב (אגן הים התיכון המזרחי). במהלכו של הסמינר נבחן קשרים אפשריים בין מהפכות ושינויים באורחות חייו של האדם לשינויים אקלימיים, החל מיציאת האדם מאפריקה ועד לקריסה הכלכלית-חברתית שארעה באזורינו במאות ה-10 - 11 לספירה. הבחינה תעשה בעזרת שילוב בין כל מקורות המידע האפשריים: הרקורדים הפליאו-אקלימיים (מחקרי איזוטופים, פולן, שחזור מפלסי ימים ואגמים ועוד), תעודות כתובות בנות הזמן, במידה ואלו קיימות, והתמונה היישובית והתרבותית כפי שהיא מצטיירת בעזרת המחקר הארכיאולוגי.

בין האירועים שיבחנו יהיו יציאת הומו ארקטוס מאפריקה לפני כ-2 מליון שנים, יציאת הומו-סאפיאנס ארכאי מאפריקה, אירוע ה-Younger Dryas והמעבר לביות בע"ח וצמחים, עירוניות בברונזה הקדומה, הקריסה הפוליטית-כלכלית-תרבותית בסופה של תקופת הברונזה המאוחרת, המשבר האזורי במאות 10 - 11 לספירה ולבסוף תקופת הקרח הקטנה והשפעתה על המזרח התיכון במאה ה-14 ועד ה-19 לספירה.

Course description

The aim of this seminar is to discuss in an interdisciplinary approach, the influence of climate changes on human history: its extent and its modes. The discussion will focus on the history of the Near East (The eastern Mediterranean). We shell examine possible links between significance transformation and revolutions in human societies such as the spread of Mankind out of Africa or the social and economic crisis in the Middle East during the 10th-11th centuries CE, and recorded changes in the climate conditions. The examination will be conducted by incorporating all possible sources of information: the pleo-climate records (Isotope analysis, pollen, sea and lake level changes), contemporary written evidence (in cases that such record exist) and the settlement and cultural patterns as they are reflected in the archaeological record.

Case studies which will be discussed in class include (among others):

The spread of the Homo Erectus out of Africa ca. 2 million years ago; The spread of the Archaic Homo Sapiens out of Africa; the Younger Dryas event and the domestication of plants and animals; the rise of urbanism during the Early Bronze Age; the Late Bronze Age collapse; the crisis years of the 10th-11th centuries CE and finally the Little Ice Age and its effect on human societies during the mid-14th- mid-19th centuries CE.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת