חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיונים בארכיאולוגיה של תקופת הברזל
  Problems in Iron Age Archaeology  
0671-4100-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600323 גילמןשיעור פרופ פינקלשטיין ישראל
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בבעיות מרכזיות בארכיאולוגיה של תקופת הברזל, תוך עיון במקורות היסטוריים. דגש יושם על בעיות של כרונולוגיה, בחינה מחודשת של חפירות ישנות באתרי והשוואה בין ממלכות ישראל ויהודה. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת