חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי
  Spatial Survey  
0671-3203-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600277 גילמןשיעור ות פרופ בונימוביץ שלמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק במהות והכרת הסקר הארכיאולוגי, שהוא כלי מחקר בעל חשיבות רבה לצד החפירה הארכיאולוגית ומאפשר יצירת מפות יישוביות ולימודן. לקורס צד עיוני שבו נתוודע לאופיו של הסקר הארכיאולוגי, תכונותיו ושיטותיו, וצד מעשי שבו נבצע תרגיל סקר בשדה. הצד העיוני יילמד בכיתה. הצד המעשי יילמד בימי שדה שייערכו במהלך הסמסטר באזור שפלת יהודה.

Course description

The course introduces archaeological field survey as an essential and powerful tool for the discovery and study of ancient settlement patterns. It comprises both of theory of archaeological survey and its practice - outdoor field survey exercises conducted in the region of the Shephelah

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת