חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגידו בתקופת הברונזה והברזל: נושאים נבחרים עם השלכות על כלל הלבנט
  Megiddoi in the Bronze and Iron Ages ? Selected Problems Reflecting On the Entir  
0671-2598-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400277 גילמןשיעור פרופ פינקלשטיין ישראל
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בחשיבות בממצאי מגידו וחשיבותם להבנת בעיות רחבות בארכיאולוגיה וההיסטוריה של הלבנט. בין היתר ידונו ראשית העיור, המעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת, סוף תקופת הברונזה המאוחרת, תופעת העיור באחרית תקופת הברזל א והעיר הישראלית של המאות 9-8 לפסה"נ.

Course description

The course will deal with the finds at Megiddo and their importance for the understanding of broad issues in the archaeology and history of the Levant. Topics to be discussed include the beginning of Bronze Age urbanism, the transition from the Middle Bronze Age to the Late Bronze Age, the end of the Late Bronze Age, the late Iron I urban phenomenon and the Israelite city of the 9th-8th centuries BCE.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת