חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכליות בתקופה הניאוליתי
  Emergence of Agriculture Societies in South Levant and Socio-Economic Changes Du  
0671-2566-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600306 גילמןשיעור ד"ר ח'לאילה מוחמד חמודי
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז ראשית המאה העשרים נושא התנהגות האדם הפרהיסטורי העסיק חוקרים רבים ותיאוריות רבות נכתבו על הנושא הזה אולם, התשובות לשאלות מתי הפסיק האדם הפרהיסטורי לקיים אורח חיים של נדידה אחרי מזון והחל להתיישב במקומות קבועים ומהן הסיבות לכך, הן מגוונות וחלקן נמצא עדין בוויכוח.

 

בשני העשורים האחרונים גדל באופן משמעותי מספר התגליות והחידושים הנוגעים לתקופה הניאוליתית בדרום הלבנט. אתרים רבים התגלו ונחפרו, אחרים נחפרו מחדש ונכתבו מאמרי סיכום במטרה להסביר את השינויים העצומים שחלו בחיי האוכלוסייה המקומית בין ראשית האלף ה-12 ועד סוף אלף ה-5 לפנה"ס (כל התאריכים מכוילים). המחקרים החדשים משלבים מחקרי עזר רבים ותיארוך רדיו-מטרי והם מאפשרים הבנה טובה יותר נושאים הקשורים בהתנהגות האוכלוסייה וללמוד על השונות החברתית-כלכלית בכל שלב ושלב בפרק הזמן הנדון.

 

קורס זה מציע נושאים המבליטים את גורמים להופעת חברות שהוגדרו כחברות החקלאיות, ראשית התיישבותן והמערך היישובי של שלבי התקופה הניאוליתית. הבסיס הכלכלי-חברתי של החברות החקלאיות, עלייתן ושגשוגן לצד גורמי התמוטטות. נושאים נוספים קשורים בתרבות החומרית, קשרים עם תרבויות מרוחקות באמצעות סחר חליפין והתמחות מקצועית. ובחלק האחרון נכיר תרבויות מקבילות בצפון ובשול הדרומי של הלבנט ונדגיש את הדמיון והשוני ביניהם.

 

Course description

Since the early twenties, the prehistoric human behavior was a subject of many researchers and many theories have been written on this subject, however, answers to questions such as when and why the prehistoric man shift from hunting and gathering to a sedentary way of life and beginning of agriculture are varied and some are still in debate.

 

In the last two decades, the number of discoveries and innovations related to the Neolithic period in the southern Levant has significantly increased. Many sites were discovered and excavated, other were re-excavated and ample of researches were produced in order to explain the ecological and anthropogenic transformations toward the beginning of the 12th millennium and the end of 5th millennium BC (all dates calibrated). The new research studies helped integrate many radio-dating metric and allow a better understanding human behavior related issues and the socioeconomic change during the studded period.

 

This course offers topics that highlights the emergence of agricultural societies, the full sedentary way of life at the early stages of the Neolithic period, the emergence and prosperous alongside the collapse of factors. Other topics related to the material culture, long-distant exchange, and craft specialization. Finally, will introduced to other cultures in northern and southern margins of the Levant emphasizing the similarities and differences between them.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת