חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות
  Around the Camp Fire: the Role of Fire Among Prehistoric Societies  
0671-2565-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400279 גילמןשיעור מר אגם אביעד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השימוש באש בקרב חברות פרהיסטוריות גילם בחובו יתרונות רבים ומגוונים. האש סיפקה לבני האדם הקדומים חום, אור, הגנה מפני טורפים, ואף איפשרה להם לעבד מוצרי מזון שונים, ובכך להגדיל את הפוטנציאל הגלום בהם. יתרה מכך, היא סיפקה את התנאים לשכלול יכולותיהם הטכנולוגיות, הקוגנטיביות והחברתיות. אך מתי החלו בני אדם קדומים להשתמש באש? מתי הפכה האש לחלק אינטגרלי מ"ארגז הכלים" של חברות פרהיסטוריות? מה היה תהליך השגתה בשלבים התרבותיים השונים, ובאילו אופנים השתמשו בה?

 

במסגרת קורס זה נדון באופן בו ניתן לזהות נוכחות אש באתרים קדומים, ונציג את העדויות הארכיאולוגיות המרכזיות לנוכחותה של אש קדומה. נדבר על מקומה של האש בקרב חברות לקטים-ציידים מודרניות, נדון במודלים המרכזיים במחקר הבוחנים את מועד ראשית השימוש הנשלט באש, ונציג את המשמעויות התזונתיות, הקוגנטיביות, החברתיות והסביבתיות של השימוש באש בקרב חברות פרהיסטוריות.

 

Course description

The use of fire by prehistoric societies embodied many diverse advantages. Fire provided early humans with warmth, light and defence against predators, and allowed the processing of various foods, thus increasing the nutritional potential within them. Furthermore, fire provided the conditions required for the improvement of technological, cognitive and social abilities. But when did early humans start using fire? What was the process applied in order to obtain that fire during the different cultural stages? And in what ways was fire used in these different stages?

 

During this course, we will discuss the methods for the identification of fire presence in prehistoric archaeological sites, and present the main archaeological evidence for the presence of early fire. We will talk about the role of fire in the lives of modern hunter-gatherers, discuss the main models examining the timing of the beginning of fire use, and present the nutritional, cognitive, social and environmental implications of the use of fire by prehistoric societies.      

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת