חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כנען בין המעצמות בתקופת הברונזה התיכונה ומאוחרת
  Canaan Between the Great Powers During the Middle and Late Bronze Age  
0671-2436-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-1800323 גילמןסמינר פרופ כהן יורם
סמ'  ב'1600-1800323 גילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בכנען והמעצמות בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת. נבחן מבחר תעודות מכנען (חצור, מכתבי אל-עמרנאה) ומקורות נוספים מחצרות הממלכות השונות (חתי,מצרים, אוגרית ועוד).

Course description

 

The seminar will be devoted to the study of Canaan between the great powers during the Middle to Late Bronze Age. We will examine sources from Canaan (Hazor, El-Amarna) and documents from the courts of the various neighbouring kingdoms (Hatti, Egypt, Ugarit and more).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת