חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרונומיסט
  Historical and Archaeological Look On the Deuteronomist  
0671-2222-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1000-1200304 גילמןסמינר פרופ ליפשיץ עודד
סמ'  ב'1000-1200304 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

בסמינר זה נדון ברקע ההיסטורי והארכיאולוגי לימיו של ההיסטוריוגרף המשנה-תורתי, ככלי-עזר לחקר התיאורים שכתב בספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. נבחן את תיאוריו של ההיסטוריוגרף לאור המציאות ההיסטורית והארכיאולוגית הידועה, תוך התמקדות בכמה פרשות מקראיות הסובבות אתרים מרכזיים (כמו בית אל ומצפה), אירועים חשובים (כמו חורבן ישראל ומסע סנחריב) ועוד. בכל המקרים נבדוק מה היתה המציאות שמאחורי התיאורים ההיסטוריוגרפיים ואילו מטרות רעיוניות, דתיות ופוליטיות שירתו תיאורים אלה.

 

Course description

 

In this seminar we will focus on the historical and archaeological background for the days of the Deuteronomitic historiographer, as a research tool for the descriptions he wrote in the books of Joshua, Judges, Samuel and Kings. During the seminar we will focus on some important Biblical episodes, surrounding important sites (like Bethel and Mizpah) or main historical events (the destruction of the kingdom of Israel, Sennacherib campaign, etc.), and will try to use the archaeological-historical data, in order to better understand the reality behind the biblical description, its sources, as well as the historiographer's ideological, theological and political intentions in this descriptions.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת