חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "חומה ומגדל" ? אדריכלות צבאית בעולם הקלאסי
  "wall and Tower" ? Military Architecture in the Classical World  
0671-2217-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1400-1600323 גילמןסמינר ד"ר שטיבל גיא
סמ'  ב'1600-1800319אגילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יוקדש ללימוד האדריכלות הצבאית בעולם ההלניסטי, הרומי וביזנטי בדגש על המזרח ועל ארץ ישראל. הקורס יציג את הטיפולוגיה של מרכיבי הביצור השונים: החל בחומות, מגדלים ובשערים ובמרכביהם שאפיינו את המרחב האורבניים, עבור בביצורים הצבאים וכלה בביצורי השדה כדוגמת חומת האדריאנוס. כמו כן יוצגו אמצעי הנגד שהופעלו למול אלמנטים אלה והמכניזמים השונים של השינוי שעברו לאורך השנים.

Course description

The course will be devoted to the study of martial architecture in the Hellenistic, Roman and Byzantine world. A focus will be given to the typology of fortifications: walls, towers, gates and their components of the urban space, alongside military architecture and spaces, such as camps, marching camps and fortifications, such as Hadrian Wall. We will further elaborate on the counter measures employed against the fortifications and the mechanisms of change the fortifications underwent.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת