חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אגדת הפרא האציל: עדויות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות בנוגע לאופן הקיום האקולוגי
  The Ecologically Noble Savage: Myth or Reality?  
0671-2199-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1200-1400204 גילמןסמינר פרופ ברקאי רן
סמ'  ב'1200-1400204 גילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בעולמינו המודרני המושגים "חומרי גלם" ו"משאבים" שכיחים מאד ומרבית בני האדם רואים בטבע משאב בלתי מתכלה בשרות האדם. השאלה המרכזית אשר תעמוד למבחן בקורס זה היא האם לבני אדם קדומים היתה מודעות אקולוגית שונה מזו המקובלת בעולמינו המודרני ומה היה יחסם של בני תרבויות קדומות לסביבה ולטבע. במחקר האנתרופולוגי מתנהל ויכוח ער בנוגע לתפיסת עולמם והתנהגותם של לקטים-ציידים בנוגע לשימוש בטבע ושימור הטבע. חלק מהחוקרים מצדדים בתפיסה כי מדובר ב"פרא אציל" מבחינה אקולוגית הפועל באופן מודע להשגת איזון אקולוגי בעולם ומנגד חוקרים אחרים יוצאים נגד תפיסה זו וטוענים כי מודעות אקולוגית לא ניתנת לזיהוי בקרב חברות לקטים-ציידים. במהלך השיעור נדון בסוגיה זו, נכיר מחקרים הנוגעים ביחס לטבע בקרב לקטים-ציידם וחברות קדומות ונדון במחקרי מבחן ארכיאולוגיים העשויים לסייע בשחזור תפיסת העולם האקולוגית של תרבויות קדומות. נעסוק, למשל, בעדויות הקיימות להתנהגות הקשורה למיחזור, בשאלה מהו חלקם של בני אדם קדומים בהיעלמותם של מיני בעלי חיים שונים בארץ ובעולם, נדון באופנים בו השיגו בני אדם את המחצבים הדרושים להם (למשל אבן), נכיר את ההיסטוריה של כריתת עצים בידי בני אדם והעדויות הארכיאולוגית לראשית השימוש בעץ, ונעסוק בתרבויות נוספות לגביהן יש הצעות כי קריסתן נבעה מניצול יתר של הסביבה. בסופו של השיעור נקבל פרספקטיבה טובה יותר של מקומם של בני אדם בעולם הטבע מאז ומעולם ועל השינויים בתפיסת הטבע והסביבה במהלך קיומו של המין האנושי בעולמינו.

 

Course description

 

The ecologically noble savage: myth or reality?
frequent use and reflect the way modern civilizations conceive the natural In our modern world concepts like "raw material" or "natural resources" are in environment. The major question to be dealt with is was this always like that? How did prehistoric people view nature and if the commonly held concept of the ecologically noble savage is still valid.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת