חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל
  Burial Customs in the Land of Israel During the Late Bronze and Iron Ages  
0671-2197-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1000-1200277 גילמןשיעור ות ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במסגרת השיעור נסקור את טיפוסי הקברים ונוהגי הקבורה בארץ-ישראל במהלך תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל, תוך דיון מעמיק הן בהיבטים האנתרופולוגיים של מנהגי הקבורה והן במידע הארכיאולוגי העשיר ובמקורות המקראיים הרלוונטיים. יושם דגש על ההיבטים החברתיים, הכלכליים והסימבוליים בנוגע לעולם המוות והקבורה במרחב הארץ-ישראלי במהלך התקופות הנדונות.

 

Course description

During this course we shall survey the typology of tombs and burial customs in the Land of Israel during the Late Bronze and Iron Ages, discussing in-depth the anthropological aspects of mortuary practices as well as archaeological remains and relevant Biblical sources. We shall put a special emphasis on the social, economic and symbolic aspects that may be discerned from the study of the world of death and burial in the Land of Israel during the periods discussed.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת