חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בעיות נבחרות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל
  Selected Problems in the Chronology of the Bronze and Iron Ages  
0671-2196-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'0800-1200204 גילמןסמינר ד"ר פאנטאלקין אלכסנדר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסגרת הסמינר נדון במגוון בעיות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל, הן בלבנט והן באזורים אחרים סביב הים התיכון. הדיון יתבצע באמצעות לימוד קבוצות נבחרות של כלי-חרס ומקורות היסטוריים רלוונטיים. כמו כן, נדון בתרומתם של שיטות תיארוך נוספות, כגון פחמן 14 ואחרות.

 

Course description

 

Within the framework of the seminar, we shall discuss a number of selected problems in the chronology of the Bronze and Iron Ages in the Levant and other Mediterranean regions. The discussions will concentrate on selected pottery groups as well as on the relevant historical sources. Likewise, we shall discuss the contribution of additional dating techniques, such as radiocarbon dating and others.   

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת