חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה ארכיאולוגית לארכיאולוג חופר
  Training the Excavating Archaeologist  
0671-2160-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1800-2000323 גילמןשיעור ות ד"ר פז יצחק
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה בא להקנות לתלמידי ארכיאולוגיה כלי-עבודה הכרחיים על-מנת שיוכלו להתמודד עם ניהול חפירה עצמאית בעתיד.

Course description

The aim of this course is to offer to the students of archaeology some essential tools for independent archaeological field-work in the future

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת