חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לארכיאוזואולוגיה (עצמות בע"ח במחקר הארכיאולוגי)
  Introduction to Archaeozoology (Animal Bones in Archaeology)  
0671-2063-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1000-1200101 כיתות דן דודשיעור ד"ר ספיר-חן לידר
סמ'  א'1000-1200101 כיתות דן דודשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שיעור המציג את מדע הארכיאוזואולוגיה, חקר ההתנהגות האנושית הקדומה בעזרת ממצא בעלי החיים. המחקר הארכיאוזואולוגי עוסק ביחסי האדם עם החיה ועם הסובב הקדום, ומאפשר בחינה של היבטים חברתיים וכלכליים. במהלך הקורס תערך היכרות עם הפאונה של ארץ ישראל, עם מושגים רלוונטים בביולוגיה ואקולוגיה, תסקר ההיסטוריה של המחקר, שיטות המחקר, ויוצגו נושאי מחקר ומקרי מבחן מרכזיים.

 

Course description

Animal remains are amongst the most common archaeological find in any excavation; the majority of them are the leftovers of food consumed thousands of years ago. This course offers an introduction to archaeozoology, the study of the relationships between human societies and animals in the past. We will explore how the study of animal remains allows us to reconstruct ancient human-animal-environmental interactions. The course will introduce the work frame of this field, and will cover a range of topics and analytical techniques

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת