חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מצרית למתחילים
  Beginners' Egyptian  
0671-1552-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1800-2000304 גילמןשיעור ות ד"ר סויני דבורה
סמ'  א'1600-1800323 גילמןשיעור ות
סמ'  ב'1800-2000323 גילמןשיעור ות
סמ'  ב'1800-2000323 גילמןשיעור ות
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

במהלך סמסטר א' וחלק מסמסטר ב' ילמדו משתתפי הקורס את העקרונות הבסיסיים של המצרית הקלאסית, השפה המצרית של תחילת האלף השני לפני הספירה, ששה השתמשו כדי לכתוב טקסטים דתיים ומונומנטליים במהלך האלף השני והאלף הראשון לפנה''ס.במהלך סמסטר ב' הסטודנטים יקראו טקסט כמו "המלך ח'ופו והקוסמים" או "המלח שספינתו טבעה" וגם יתרגלו קריאת טקסטים מצריים פשוטים ושכיחים, כמו הנוסח להגשת מנחות, אשר נכתבו על חפצים מצריים רבים שניתן למצוא אותם באוספי מוזיאונים ברחבי העולם

Course description

During the first term and the first part of the second term, students in the course will learn the basic principles of Classical Egyptian (the Egyptian language of the early 2nd millennium, which was used to write religious and monumental texts throughout the 2nd and 1st millennia BCE.) In the second term, the students will read a more complex text, such as King Cheops and the Magicians, or the Shipwrecked Sailor, and also practice reading simple common Egyptian texts, such as offering formulae, which are found on Egyptian objects in museum collections worldwide.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת