חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טקסט וחפץ
  Text and Object  
0671-1238-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  ב'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר סויני דבורה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

טקסטים שנכתבו במשך יותר משלושת אלפים שנה הם בין המקורות העיקריים שלנו להבנת ההיסטוריה והתרבות של המזרח הקדום בכלל ושל מצרים העתיקה‫ בפרט. הטקסטים האלו נכתבו בחברות שונות מאוד משלנו‫, עם אוריינות מוגבלת והנחות שונות על תפקודו של העולם‫.קורס זה‫ נקרא טקסטים ממצרים העתיקה בהקשרם ונבחן גם חפצים וייצוגים מצריים עתיקים בהקשרם. נלמד גישות שונות ללימודם, להבנתם ולשימושם בשחזור העולם הקדום. הקורס יתמקדם בפריטים אשר מעידים על קשרי מצרים עם שכנותיה מצפון ומדרום, כגון כתובות מלכותיות ו‪תבליטי קרב, התכתבות דיפלומטית, טקסטים סיפרותיים המתראים את הוויות מצריים בחו׳׳ל, וכו׳. לעתים קרובות הפריטים האלה נוצרו במסגרת מסכמות יצוגיים נוקשים, אותם צריך להבין כדי להעריך נכון את המידע שהפריטים האלה מעבירים.

Course description

Texts from over three millennia are one of our major sources for understanding the history and culture of the Ancient Near East and ancient Egypt. These texts were written in societies very different from our own, with limited literacy and different presuppositions about how the world operated. In this course, we will be reading ancient Egyptian texts and looking at ancient Egyptian representations and artifacts in context, learning different approaches to studying and understanding them, and how they can be used to reconstruct the ancient world. The course will focus on items illustrating Egypt’s relations with her northern and southern neighbours, such as royal inscriptions and battle reliefs,  diplomatic correspondence, literary texts about Egyptians’ experiences abroad, etc. These items are often produced within strict representative conventions, which must be properly understood in order to assess the information these items convey correctly.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת