חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל
  The Archaeology of Jerusalem in the Bronze and Iron Ages  
0671-1119-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400277 גילמןשיעור ד"ר גדות יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תולדותיה של ירושלים נמשכים על פני 5000 שנה ויותר. ממצאים ארכיאולוגים ומקורות כתובים מעידים על תקופות בהן היתה ירושלים עיר ממלכה ועיר בירה של ממלכה טריטוריאלית. אותם המקורות הותירו גם "חורים שחורים" בידיעותנו אודות העיר ומעמדה. מטרת הקורס היא להציג ולדון בתולדותיה של ירושלים והחיים בה מזווית ארכיאולוגית. במהלך הקורס נכיר את הסביבה הטבעית בה נבנתה ירושלים והשפעתה על התעצבות העיר, נכיר את החוקרים השונים שפעלו בירושלים במרוצת השנים ונבחן את הממצאים הרבים מתקופות הברונזה והברזל (האלף השלישי עד הראשון לפני הספירה) שנחשפו בעיר.

Course description

The city of Jerusalem has a long and complex history that began more than 5000 years ago. Archaeological finds coupled with written sources serve as testimonies for periods during which Jerusalem was a city state or served as the capital of a territorial kingdom. The same sources also leave gaps in our knowledge of the city history and status. The aim of the course is to discuss the history of Jerusalem from an archaeological perspective. During the course we will learn about the city's natural setting and how the shaped the cities chatter, we will get to know Jerusalem's many explorers and discuss the nature of the many finds from the city that are dating to Bronze and Iron Ages (the 3rd-1st millenniums BCE)  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת