חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית
  Introduction to Prehistory  
0671-1010-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור פרופ ברקאי רן
סמ'  א'1200-1400220 גילמןשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בתולדות האדם הקדמון בארץ ישראל וסביבתה וסקירת עקרונות הארכיאולוגיה הפרהיסטורית החוקרת את התנהגות האדם הקדמון ותרבותו. הלימוד מתמקד באדם ותרבותו החל מראשית הופעת בני אדם יוצרי כלים, לפני כשניים וחצי מיליון שנים ועד למהפכה החקלאית והתקופה הנאוליתית, לפני כ 10,000 שנים. סקירת שלבים משמעותיים בקיום האנושי כגון ראשית יצור כלים מצור ואבן, חיי נוודות לקט וציד, מאפייני קבוצות לקטים-ציידים, התפתחות האדם הנאנדרתלי והאדם המודרני, אמנות מערות, מעבר לישיבת קבע, ביות בעלי חיים וצמחים, התפתחות מורכבות חברתית ועוד.
המשתתפים יכירו את רצף התרבויות הפרהיסטוריות באזורנו בדגש על שחזור אורחות החיים ואופני ההסתגלות של בני האדם הקדומים.

עולמנו המודרני נוסד על גבי תשתית ארוכה מאד של קיום אנושי שנמשך מיליוני שנים. הארכיאולוגיה הפרהיסטורית מאפשרת לבחון תהליכים ארוכי-טווח בהיסטוריה של המין האנושי ולהבין באופן טוב יותר לא רק את עברינו אלא גם את המציאות המודרנית.

אחד הנושאים המשמעותיים שיודגשו במהלך השעורים הוא מערך היחסים המורכב מאד בין האדם וסביבתו וסקירת תפיסות העולם האקולוגיות של האדם הפרהיסטורי, השונות מאד מהתפיסה המודרנית של עולם הטבע ו"משאביו". מוסכמות חברתיות, כלכליות ותרבותיות רבות, המהוות היום מרכיב קבוע ו"טבעי" בחיינו, התעצבו והתמסדו במהלך התקופות הפרהיסטוריות השונות. תפיסות עולם הקשורות ליחסים בין המינים, אלימות, ניצול משאבי הטבע, חיים בבית קבוע, ריבוד חברתי, קבורה ועוד התפתחו במהלך קיומו של המין האנושי והעיסוק בארכיאולוגיה פרהיסטורית מאפשר לדון בנסיבות היווצרותן של תפיסות עולם אלה. במהלך הקורס יעשה נסיון להבהיר את מקורן של מוסכמות אלה תוך הדגשת הרלוונטיות של המחקר הפרהיסטורי להבנת נסיבות התפתחותה של החברה האנושית.

Course description

Prehistoric archaeology deals with the earliest evidence of human presence in the Near East in general and within the modern boundaries of the state of Israel in particular. We will review the very long sequence of human culture at this area, starting at 1.5 million years before present and ending with the Neolithic revolution some 10,000 years ago. In the course of this long journey of human cultural and biological evolution we will have a chance to shed light on the establishment and crystallization of many of the concepts now considered primordial, "natural" or "human" such as religion, art, violence, cultural complexity, technological innovation, exploitation of nature and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת