חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרבות וסולידריות חברתית
  Culture and New Forms of Social Solidarity  
0669-6125-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1800-2000317אגילמןסמינר פרופ בר-חיים גבריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרופ' גבריאל בר חיים
סמסטר א' 2016/2017 תשע'ז

סמינר מחקר

תרבות וסולידריות חברתית

במסגרת הסמינר ייבחנו הצורות החדשות של סולידריות חברתית אשר מיועדות למלא את מקומן של המסגרות המסורתיות של הקהילה הגיאוגרפית, המשפחה, העדתיות, הדת וכדומה.

בין הצורות החדשות יוצגו שלוש עיקריות:
רשתות אישיות – ((egocentric – personal ,
קבוצות אזרחיות (civil associations )
וציבורים דומים – ציבורי זיקה (affinity publics).
במהלך הסמינר יוגדרו הצורות החדשות. במסגרת עבודת מחקר השדה, המשתתפים בסמינר יתבקשו לראיין מדגם מצומצם של פרטים ביחס לשלושת הצורות של הסולידריות החדשה.

הסמינריון הוא נסיון להבין את השינויים העמוקים שחלו בחברה, תוך כדי הבנת התרבות אשר מכוונת, מפרשת ומלווה את השינויים האלו.

Course description
Culture and Social Solidarity
Professor Gabriel Bar Haim

first semester 2016 / 2017

Research Seminar

The seminar will examine new forms of modern social solidarities. These fulfill the functions of the traditional forms – such as community, family, ethnicity and religion.

Among these new forms there are three to be analyzed:
Egocentric – personal networks
Civil associations
Affinity publics.

Within the field research each student will be required to carry out a limited number of in-depth interviews, oriented to reveal the leading role of these new forms and the culture that accompanies them.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת