חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זהות מקצועית
  Professional Identity and Status  
0669-6123-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  ב'1400-1600497 גילמןמעבדה פרופ סלע-שפי רקפת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זהות מקצועית וסטאטוס
סמינריון מחקר, תשע"ז 2 ש"ס

פרופ' רקפת סלע-שפי

המקצוע הוא אחד ממרכיבי הזהות המרכזיים, אך לא כל עיסוק זוכה למעמד של מקצוע מוכר ובעל ערך. הסמינר עוסק בהיווצרות של זהויות כחלק מתהליכי ההתמקצעות וביסוס הסטטוס של סוגי עיסוקים שונים, ובתלות של תהליכים אלה בהיבטים הסוציו-תרבותיים של העוסקים בהם. דגש מיוחד ניתן לשדות עיסוק חצי-מקצועיים הנתפסים כשוליים או חסרי יוקרה באופן יחסי.

סמינר מחקר: חובות התלמידים כוללות קריאה שוטפת של ספרות תיאורטית ומחקרית והשתתפות בדיונים המשותפים בעקבותיהם, עריכת מחקר גיחה והצגתו בפורום המשתתפים. קבלת ציון מחייבת הגשת עבודה בכתב המבוססת על מחקר הגיחה ועל הכרת הספרות העיונית הרלוונטית.

Course description

Professional Identity and Status

 

A research seminar

 

 

Prof. Rakefet Sela-Sheffy

 

 

Professions constitute important factors of identity. However, not all occupations gain the status of recognized professions. The seminar deals with the construction of identity as part of professionalization processes and the accumulation of prestige in different occupation types, and the role of the practitioners’ socio-cultural baggage in these processes. This, with a special focus on semi-professional fields, which are regarded as marginal and underrated.

 

 

Students obligations: surveying theoretical literature and taking part in discussions of the reading materials; conducting a small-scale pilot study and reporting it at class meetings; submitting a written final report.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת